میگم :ببین ، یه شعری سرودم واسه Matthew Fox اینجوریه:

مممممممم.... (مقداری حرکات موزون درجا)... عشقم! بیا جلوی چشمم!

میگه: خدا شفات بده که هم شعرت دزدیه هم عشقت

میگم: خودتو شفا بده که انقد همه چیو جدی میگیری

پ.ن

اعتراف میکنم که از بین همه آدمای مریض  این سیاره ، فقط منم که دارم روز به روز خودم و تغییر میدم... دارم روز به روز شبیه تر میشم به بقیهء آدمای مریض این سیاره!

به شما بر نخوره قربون!‌ گفته بودم اینو قبلا، نه؟

/ 2 نظر / 19 بازدید
فرشاد

من مرده ام.[وحشتناک] دم نامجوتم گرم.[گل]

خواب کوتاه

اگر شبیه ما بشی که دیگه مرجان نیستی ... مرجانی که من می شناسم از همه دیوونه تره