قلب سی ساله ام دردی پنجاه ساله دارد

هر چند

میدانم در پنجاه سالگی به این حرف خواهم خندید

وقت مردن هم به تمام جمله هایی که با "مردم از.." شروع کرده بودم

                                                                                      میخندم

/ 5 نظر / 19 بازدید
یکی مثل بی ناام

قلبم درد می کند. دیشب کسی آمده بود با پتک به جان قلبم افتاده بود! چه کرد! تا خواستم قلبم را نجات دهم خوردش کرد! می شناختمش، این بار اولش نبود، مدتهاست که این کار را می کند..

مهندس اینا

قلب سی ساله ات را قربان ! حالا از کجا می دانی به پنجاه سالگی می رسی ؟!

بزرگ

خيلي سرده اين لامصبي ، مردن ...

صحرا

من از النشم که 17 سالمه میخندم اما مگه میذارن...