ای بر در سرایت غوغای عشق بازان

همچون بر آب شیرین غوغای کاروانی

تو فارغی و عشقت بازیچه مینماید

تا خرمنت نسوزد احوال ما ندانی

شهر آن توست و شاهی... فرمای هرچه خواهی!

گر بی عمل ببخشی ور بی گنه برانی

.......

دیدی بعضی وقتا، بعضی حرفا باعث میشه یه هو حس کنی از یه نفر خوشت میاد؟ این آلبوم غوغای عشق بازان شجریانم با من همین کارو کرد... باورت نمیشه بگیر بگوشش

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
دلقك

وای نوشته هات که معرکه اس مخصوصاً این چند تای آخر رفیق هات که خوبن سلیقه موسیقی تم حرف نداره منتظرم باش