شاعر میگه

چون به لبش میرسی

                       جان

                              بده

                                     و

                                       دم نزن

       نرخ چنین گوهری ، نقد روان دادن است

.

.

.

.

شاعر یه چیزی میدونه

/ 1 نظر / 18 بازدید