..... برهوتی شده دنیا که تا چش کار میکنه

                                                          مرده س و گور

                                                             .........

/ 3 نظر / 19 بازدید
بزرگ

شهر به این بزرگی , برهوت معرفت ! (فک کنم تو یه فیلمی بنام شبهای تهران شنیدم )

پاشاز

مرده گور عروس جنازه [زبان] بد زمونه ای شده خواستی پاکش کن اعتراض ندارم از اولشم نداشتم

اخگر

با سلام...... من برادر علی هستم از خواندن پیامتان خیلی خوش حال شدم از علی هم عکس کوچکی زده ام ..........اما دست و دلم به هیچ کاری نمی رود ...........شاد زی مهر افزون