میگی از این خراب شده بنویسم؟

/ 2 نظر / 57 بازدید
هنزاد

تسلیم موج به زین توفان به من شاهنشاهی گیتی ورنه ملک تبعید را وعده کرده است...

elham

Kei minevisi? khabr kon . mamnoon