همینجوری

 موشه طفلی، فقط هیچ کاری نداشت....

                                             آخه عاشق شده بود!

 

نتیجه گیری فلسفی:

زنده یاد بیژن مفید معتقد بود که عاشقی شغله! منم فکر میکنم که هست. خیلیا تو این مملکت فکر میکنن شاعری هم شغله!... تازه هستن کسانی که فیلسوف ها رو هم جزو صاحبان مشاغل میدونن. اونوقت شما به من بگین تو مملکتی که هر کی از ننه اش قهر میکنه یا شاعره یا عاشقه یا فیلسوف، آمار بیکاری چی میگه؟

/ 4 نظر / 19 بازدید
مرج

پ چه تو حسن کچل بدبخت هم عاشق چل گیس شده بود هم باید دنبال رد سیبا می رفت توی کار همم باید نماد همه نقصای عالم میشد تو قصه ایرانی؟ مسئول این نابسامانی کیه؟

یونیک

والله بنظرم بهتر بود بیژن جان خره رو عاشق معرفی می کردی جدی می گم