تاکسی بازی

قسمت دوم

تا اینجارو که میدونم هرکی تو تاکسی بود مثه من گوشاش تیز شده بود! یارو یه جوری حرف میزد انگار قضیه به همه ما مربوطه!

۲-۳ دقه نگذشته بود که دوباره گوشیش و گرفت دستش:

-سلام مامان! خوبین؟ کرج هوا خوبه؟... منم خوبم! ... سولماز چیکار میکنه؟ درس میخونه؟

-ای بابا! اون حتما قبول میشه.... چشم ! نه! دنبالشم! حتما میارم براش٬ فعلا بگین اون تستای قبلی و بزنه!... خیالتون راحت باشه٬ حتما قبول میشه.... ساناز چیکار میکنه؟.. بهتر شد؟... صحبت میکنه؟

-خیلی ممنون... چشم... خیلی ممنون

- (یه خورده سر سنگین)سلام! .....بهتر شدی؟.....همه چی خوبه؟...

-نمیای خونه؟... نه همینجوری!... گفتم اگه خواستی....

-نه عزیز من هر جور راحتی! (کم کم عصبانی)

-نخیر من نمیام! برا چی باید بکوبم بیام تا کرج؟... اصلانم اینطور نیس!...

-آره ...آره.... مشکل همینه!

-قبلانم بهت گفتم! من دیگه پام و خونهء پدر شما نمیذارم!...بعله... همینه که هست!

-آره عزیز من! من با پدر روشنفکر شما حرفی ندارم بزنم!... اون یه آدم با کلاسه من یه ابله لومپن! (خداییش خیلی تواضع به خرج میده دکتر)

-نخیر... نخیر.... مشکل همینه که گفتم!... ببین ساناز! فکراتو بکن! اگه میای وسایلت و جم کن من میام دم در دنبالت....

-نه! نمیام... به من چه چی بگی؟.... بگو داریم میریم شمال... یه چیزی بگو!

- نمیخوای بمون همونجا! کسی بهت التماس نکرده که!

- من تو رو بدبخت کردم؟

-نه... نه ...وایسا بینم! من خودمو کشتم که تورو بگیرم؟... مثل اینکه یادت رفته کی داشت از ذوقش پس میافتاد؟!..... بعله همه تون!..

بعله! تو داشتی از خوشحالیت میمردی!

-من دروغ میگم؟... هاهاها... آره...آره... همینه که هست...

- چرا بد بگذره؟....خیلی ام خوش میگذره! اتفاقا دیشبم یکی از دوستام پیشم بود......

-خانوم دکتر شهیدی!...بعله! دوستمه!....

-به تو چه چیکار داشت؟......

-معلومه خوش گذشت! تا آخر شبم موند٬کلی هم مشروب خوردیم!

-اتفاقا بهش گفتم بیاد!

-بعله! همینه دیگه! زنی که خونه زندگیش و ول کنه بره همینه حال و روزش....

.............................................................................

آیا ساناز به خانه برمیگردد؟ آیا دکتر با خانوم دکتر دوست میشود؟ آیا سولماز کنکور قبول میشود؟

همینه دیگه! هی میگم با وسایل نقلیه عمومی رفت و آمد کنین واسه ایناس!

کلی چیز یاد میگیرین٬ سرتون گرم میشه٬ اعصابتونم تو این ترافیک به.... نمیره!

حالا هی بگین تاکسی اخه!

/ 0 نظر / 19 بازدید