اهل جهان عنکبوت....

                      صيد همه خرمگس

هيچ از ايشان مگوی تام نگيرد ملال

 

 

(خداوندگار مولانا)

 

 

اهل جهان عنکبوت....

اهل جهان عنکبوت....

اهل جهان عنکبوت....

اهل جهان عنکبوت....

اهل جهان عنکبوت....

اهل جهان عنکبوت....

اهل جهان عنکبوت....

اهل جهان عنکبوت....

اهل جهان عنکبوت....

اهل جهان عنکبوت....

اهل جهان عنکبوت....

اهل جهان عنکبوت....

اهل جهان عنکبوت....

اهل جهان عنکبوت....

اهل جهان عنکبوت....

اهل جهان عنکبوت....

عنکبوت....

عنکبوت....

عنکبوت....

عنکبوت....

عنکبوت....

عنکبوت....

عنکبوت....

عنکبوت....

عنکبوت....

عن.....

عن.....

عن....

.....

 

 

/ 8 نظر / 98 بازدید
m.behtash

اين سوال؛ چند گزينه ايه؟

mehrnoosh

اينو ميگن ريتم در ريتم !

kian

سلام وبلاگ خوبی دارين.ممنون که از مطالب و عکسهای ما هم استفاده می کنين.

سياه مثل مرگ

اگه با الف مينوشتي موافق بودم،.................نامرد هم نيستم

kamyar

کم کم دارم دکوراژه می شم.... خانوم به کار ما چيکار داری.... تو و اون مولوی يا هر کی که هست!

saman

وب زيبايی دارين خوشحالم با وبتون آشنا شدم.. تا روز های ممنوع ديگه بای

علیرضا_آذر

پايان بندی عالی بود .. سلام هعم گله ای وقتشه به روز کنی و سری به ماهم بزنی