- مرغم داره.... همه چی داره... بهترین ساندویچ تهران و داره... شبا نمیدونی چقدر ماشین پارک میکنن اینجا که ساندویچای اونو بخورن....

-اسمش چیه؟

- فری....... کثافت

کثافتشو با تردید گفت. نه واسه اینکه فری واقعا کثافت نیست ... واسه اینکه به سن و سال خودش و مهمونش و به تیپشون نمیومد این حرفا!

اینا حرفای دوتا آدم مسن و شیک پوش بود که داشتن پیاده میرفتن سمت فری و من از کنارشون رد شدم. واسم این جالبه که همه با همین کلمات راجع به این ساندویچی حرف میزنن...(بهترین ساندویچ تهران و....)

خلاصه که خوشحال شدیم از اینکه یه سال همسایهء شما بودیم آقایوون فری کثافت و اژدر-زاپاتا!  و مخصوصا هات چاکلت خوشمزه ای که حکم آدرس و داره!

اگر بار گران..... و بقیه صحبتا !!!!!!!!!

/ 2 نظر / 19 بازدید
مسعود

سلام ... خبری ازتون نيست چه ميکنيد؟ يه سری به بلاگم بزن و commentبزار http://360.yahoo.com/masood_hatefpoor

قه بز

ازگل چرا آپديت نميکنی پس