میپرسه: حالا من و بخشیدی؟

و من احساس مادری رو دارم که چارپایه رو از زیر پای قاتل بچه اش کشیده و حالا اون جنازه که داره بالای دار آونگ میشه تو چشماش زل میزنه و میپرسه: حالا من و بخشیدی؟

احساس عجیبیه... تو انتقامت و گرفتی.. انگار یه سطل آب سرد ریختی رو آتیشی که تو رو از درون میسوزونده و میخورده.. ولی حالا چی؟ حالا خودت یه قاتلی! یه قاتل میتونه یه قاتل دیگه رو ببخشه؟

من و کی میبخشه؟

/ 0 نظر / 23 بازدید