فقط خانمها بخوانند

تازگی حس میکنم پرنسس فیونا هستم

روزها قوی ام، خوشگلم، به کسی نیاز ندارم،خوشبختم... به خودم نگاه میکنم که داره از پس همه چی خوب بر میاد. خونه خوبی داره، همسایه های خوبی داره، داره خوب کار میکنه، خوب نقاشی میکنه، یه سگ معرکه داره... آزاده

شبها ولی یه دفعه همه چی عوض میشه.دیگه از غروب کم کم پیر میشم. تنها و بدبخت و افسرده و بی کس و کارم...

هوا که تاریک میشه دیگه پرنسس نیستم. یه غول سبز چاقم که قهرمانهای تو قصه تمایلی به نجات دادنش از دست اژدها ندارن.

دوسه شب پیش وقتی یه سگ نر فسقلی که قدش تا زانوی ناتالی هم نمیرسید، نیم ساعت به پر و پای سگ من پیچید و کلافه اش کرد، من به خودمون نگاه کردم.. حس کردم ما دوتا دختر بی پناه و بدبختیم که با هم گیر افتادیم. نمیتونیم از خودمون دفاع کنیم. حتی انقدر اعتبار نداریم که اگه یه موجود نر مفلوک خواست ازمون سواری بگیره،گازش بگیریم.

حقیقت چیه؟

وقتی تصمیم میگیریم خودمون از پس کارها بر بیایم و  محتاج مردها نباشیم، داریم بین "زن-معشوق"  بودن و  "زن-انسان"  بودن انتخاب میکنیم؟.. میشه تو دنیایی اینهمه مردونه زن بود و معشوقه نبود و خوشحال موند؟

 

/ 5 نظر / 22 بازدید
یونیک

این حس دوگانه شب و روز - کلا دوگانه بودنش مد نظرمه - رو می فهمم و تجربه کردم . الباقیشم بقول مادر بزرگا درست میشه . تا قسمت چی باشه [پلک]

مرج

سلام یونیک جان شما کدوم یکی از زوج مرتبهای زن-معشوق یا زن-آزاد هستین؟

مرجان

یونیک جان! دوستم باشما بود!... مسئولین رسیدگی کنن لطفا

یونیک

سلام مرج من هیچکدوم اینا نیستم . من زن-دآغان هستم !

مرج

A decade or so ago, there was an outstanding British commercial for a beer. Its first part staged the well-known fairy-tale story: a girl walks along a stream, happens across a frog, kisses it, and the ugly frog is miraculously transformed into a beautiful young man. The young man then casts a covetous glance at the girl, kisses her and she turns into a bottle of beer. The girl fantasises about the frog who is really a young man, the man about the girl who is really a bottle of beer. For the woman, her love can turn a frog into a beautiful man, while for the man love reduces the woman to what psychoanalysis calls a "partial object", that in you which makes me desire you.