كمون ابروي من بالا بلنده<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

لبش قند و كلامش به زقنده

چه گويم از گل زيباي رويش

دهاني داره دايم پر زخنده

نگارا

دلارا

لالاي لاي لاي لالاي لاي.......

                                      لالاي

 

 

 

 دم اين عمو سيبيلو گرم! من كه نديده گفتم چه شكليه اين صديق تعريف... وحيدم كه ديده بودش تاييد كرد.

ميگم كاش من يه سي-چل سال پيش از اين به دنيا مي اومدم  حالا حتما يه عاشقي داشتم اين شكلي... سيبيل كلفت و مو فرفري... با صداي كنترباسش بم ميگفت: جوووون دلبر!

 

 

ميرهادي ميرميران سي ام فروردين درگذشت. معماري ايران خوب چيزي رو از دست داد. منم كه هيچي از معماري نميدونم اينو ميفهمم كه از آدماي نسل اون يكي دوتا بيشتر به دنيا نيس حالا... آدماي بزرگ از اسمشونم معلومه بزرگن ..نيس؟ مثه ميرهادي ميرميران.

/ 2 نظر / 19 بازدید
mehrnoosh

حرف دارم باهات اما منتظرم خودت یه تماس بگیری .مدتهاست که منتظرم .

قه بز

کاش منهم يه کمون ابرو داشتم