خوابم از دیده چنان رفت که هرگز ناید

خوابم از زهر فراق تو بنوشید

                                       و

                                            بمرد

..............

آلبوم "روی در آفتاب" رو گوش بده! آوازهاش و علیرضا قربانی خونده و پرویز بهرام - همون آقای راز بقا- هم دکلمه کرده. به شنیدنش می ارزه و گفتن نداره که حکایت خداوندگاره.... یعنی مولانا

بعد وقتی به این آواز رسیدی که میگه:

همه خفتند و من دل شده را خواب نبرد... اگه از ذوقت پر در بیاری و بپری با از خوشی بمیری راه داره

 ولله!

/ 2 نظر / 24 بازدید
اورمان

افتاد آنسان كه برگ آن اتفاق زرد مي افتد افتاد آنسان كه مرگ آن اتفاق سرد مي افتد اما او سبز بودو گرم كه افتاد...