این روزها همه عصبانی هستند....

 شما چطور؟

/ 8 نظر / 18 بازدید
خواب کوتاه

من بیشتر از خودی ها عصبانیم از بی خودی ها انتظاری جز از این نداشتم ...

حا...

کاش همه عصبانی بودند.اما دیگر کار از عصبانیت گذشته.و این زمان نه می گذرد نه می گذارد که بگذرد. چه بگویم دلم گرفته است و بغض گلوگیر دارد خفه ام می کند. و درد ناک تر از همه اینکه هنوز منتظرم و هنوز فکر می کنم که امید آخرین چیزی است که می میرد.

حا...

پیش از این گاهی پیش می امدکه نوشتن تسکینی بود و تسلایی اکنون اما ....

یکی مثل بی ناام

مرجان جون حالا چرا نمیایی؟ هنوزم عصبانی هستی انقدر که نمی یایی بنویسی..

مهرنوش

این مشکل شماست وگرنه ما طرفدارای احمدی نژاد خیلی هم آرامش داریم و حالمون خوبه !!![زبان]

آفتابان

مرده های امسال ، خوش بخت ترین زنده هان مرجان