...........

بهار من گذشته شايد

/ 4 نظر / 20 بازدید
ALIREZA

هميشه در گذران ان مشکله. چون گذشت فصل دیگر چون بهاری خواهد بود هر چند سرد.

mrkoorosh

چرا پس؟

bahman

با گفته شما مخالفم چون انسان هر وقت اراده کند ميتواند بهار را از نو بروياند تبريک ميگم وب جالبی داشتی وقت کردی سری به وب من هم بزن منتظرتم