ناگهان روزی می آید / که سنگینی رد پاهایم را / در درونت حس کنی / رد پاهایی که دور می شوند / و این سنگینی / از هر چیزی طاقت فرساتر خواهد بود

.: نقطه آبي :.

سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳۸۳
 

close down all the windows

he is forgotten me

 

 

    همهء پنجره ها را ببنديد.....

     او مرا فراموش كرده است

¤ نوشته شده توسط مرجان در ساعت ٩:۱۳ ‎ق.ظ

ارسال به : Balatarin Donbaleh Cloob Mohandes Delicious Stumbleupon Friendfeed Twitter Facebook Greader Addthis to other
..........................................................................پیامهای دیگران ()


شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۳
فردا...۸:۲۰شب!

                                          بيست و چهار ساله ميشوم

                                                           و

                                تو در من بيست و چهار ساله ميشوی

                                        (  که هنوز من نبودم........)

¤ نوشته شده توسط مرجان در ساعت ٦:٤٦ ‎ب.ظ

ارسال به : Balatarin Donbaleh Cloob Mohandes Delicious Stumbleupon Friendfeed Twitter Facebook Greader Addthis to other
..........................................................................پیامهای دیگران ()


پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸۳
برهوت

 

                                         بيست و چهار ساله ميشوم

 و زخمهايم

 با من بيست و چهارساله ميشوند

و هرچه از ماه و دريا به ياد مي آورم

آدمها و آتشفشانها

بارانها و بيابانها

بيست و چهار ساله ميشوند....

بيست و چهار زمستان از من عبور ميكند

و سرگرداني ام بيست و چهار ساله ميشود

بيست و چهار سال....

درست بيست و چهار سال است

كه در سياره شما گم شده ام

¤ نوشته شده توسط مرجان در ساعت ٦:٠٤ ‎ب.ظ

ارسال به : Balatarin Donbaleh Cloob Mohandes Delicious Stumbleupon Friendfeed Twitter Facebook Greader Addthis to other
..........................................................................پیامهای دیگران ()


جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۳
 

خسته از نبرد يکروزه ای با

                                      من

    به گور خودم باز ميگردم... 

    گور من

   با چهار ديوار بی حوصله

  که به يکديگر نزديک ميشوند....

       با آن چشم روشن رو به جنوب

 

گور من گاهی

      به اقيانوسی از تو بدل ميشود

 اقيانوسی از حرفهای تو...

                                پراکنده بر زمين......

                                پراکنده بر ديوار....

در گور من گاهی

يک صندلی

جزيره ای ميشود که از غرق شدن در تو نجاتم ميدهد

             تو!

   پروردگار منی! 

........به تاريکی گورم

        به ميهمانی بيا

¤ نوشته شده توسط مرجان در ساعت ۳:٤۳ ‎ب.ظ

ارسال به : Balatarin Donbaleh Cloob Mohandes Delicious Stumbleupon Friendfeed Twitter Facebook Greader Addthis to other
..........................................................................پیامهای دیگران ()


یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۳
 

شنبهء خوبی بود... تو توش بودی! مثه بادوم تو اين شوکولات.....نميدونم چرا به اين تشبيهت کردم . شايد چون الان خوشمزه تر از اين سراغ ندارم!!!!!!

دوستت دارم پسرک! وقتی دستام و دورت ميندازم و تو دستام و مثه يه جايزه محکم نگه ميداری و ميبوسی و بو ميکشی... دوستت دارم وقتی مهربونی و شادی... وقتی نيشت به اون شيوهء ويرانگر باز ميشه و دل منو آب ميکنه...دوستت دارم وقتی حوصله نداری با هم بريم بيرون...وقتی خسته ای و ترجيح ميدی بخوابی ... دوستت دارم چون...

نميدونم واسه چی...نميدونم چقد دوست دارم.

¤ نوشته شده توسط مرجان در ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ

ارسال به : Balatarin Donbaleh Cloob Mohandes Delicious Stumbleupon Friendfeed Twitter Facebook Greader Addthis to other
..........................................................................پیامهای دیگران ()


یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۳
 

ما با هم ازدواج کرديم!

الان با هم تو يه خونه زندگی ميکنيم....با هم پا ميشيم...با هم ميخوابيم...از تو آغوش هم جم نميخوريم!

من به جز اون کسی رو ندارم. ولی جرات نميکنم تو صورتش نگاه کنم.

اون صورت کريه...تنهاييه منه!

الان من و تنهاييم به هم چسبيديم..من اومدم تو اين خونه که با تنهاييم تنها باشم... تنهاييم بوی مرگ ميده!

وقتی نگاش ميکنم که تو بسترم خوابيده...کرما که تو کاسهء چشماش ميلولن بهم نيشخند ميزنن.

صورت تنهاييم مثه صورت مرگ ترسناکه.... اون شبا بغلم ميکنه...منو ميبوسه و موهامو نوازش ميکنه ولی من ميترسم تو چشاش نگا کنم.

اونهمه بدبختی کشيدم...اومدم اينجا...تو اين خونه... که با اون تنها باشم؟

با مرگ خودم؟!

¤ نوشته شده توسط مرجان در ساعت ۱:٠٢ ‎ق.ظ

ارسال به : Balatarin Donbaleh Cloob Mohandes Delicious Stumbleupon Friendfeed Twitter Facebook Greader Addthis to other
..........................................................................پیامهای دیگران ()


شنبه ٦ تیر ۱۳۸۳
 

خيانت

 

بوی عفن لاشهء سگ ميدهد.... 

              ماسيده بر سنگفرشهای داغ تابستان

¤ نوشته شده توسط مرجان در ساعت ۳:۱۳ ‎ق.ظ

ارسال به : Balatarin Donbaleh Cloob Mohandes Delicious Stumbleupon Friendfeed Twitter Facebook Greader Addthis to other
..........................................................................پیامهای دیگران ()


چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۸۳
 

من ز لبت صدهزار بوسه طلب داشتم

هر چه به من داده ای....وام ادا کرده ای!

¤ نوشته شده توسط مرجان در ساعت ٥:۳٤ ‎ب.ظ

ارسال به : Balatarin Donbaleh Cloob Mohandes Delicious Stumbleupon Friendfeed Twitter Facebook Greader Addthis to other
..........................................................................پیامهای دیگران ()